SolarLab
Kvædevej 4
8270 Højbjerg, Aarhus
Denmark

+45 6017 8031
info@solarlab.dk

CVR 34720975

Case

Trifolium

Bygningerne blev ibrugtaget juli 1966 – dengang var det Trifolium Mælkeforsyning i Københavns Sydhavn. I dag har Trifolium mange funktioner og huser flere forskellige typer af virksomheder.

Facadebeklædning der bidrager til at nedbringe bygningers energi- og ressourceforbrug.

I forbindelse med en løbende istandsættelse og ombygning af den gamle Trifolium i Københavns Sydhavn, har SolarLab leveret facaden. Bygningen fremstår som den oprindelige fra 1966 – men ved nærmere eftersyn er solceller nu integreret i de blålige facadeplader.

Nordvendte facader og bygningsdele i skyggeområder er produceret uden solceller for at opnå et ensartet og homogent bygningsudtryk.

De energiproducerende facadepaneler fra SolarLab udgør en arkitektonisk, æstetisk attraktiv facadebeklædning med mange forskellige udtryk.

Systemet, der er et ægte ”Bygningsintegreret solcellesystem” (BIPV), udformes specifikt til det enkelte projekt, og fungerer som udvendig beklædning og som bygningens vejrbestandige regnskærm, samtidig med at de integrerede solceller producerer strøm til bygningen.

Facadeløsningen – der egner sig lige godt til nybyg såvel som til renovering af facader – bidrager derved til at nedbringe energi- og ressourceforbruget.

Bygningerne blev ibrugtaget juli 1966 – dengang var det Trifolium Mælkeforsyning i Københavns Sydhavn. I dag har Trifolium mange funktioner og huser flere forskellige typer af virksomheder.

Ved første øjekast fremstår bygningen uændret og matcher den oprindelige Trifolium-bygning.som det fremgår af præsentationsbrochuren fra 1966. Men i dag producerer den nyopsatte facadebeklædning energi.