SolarLab
Kvædevej 4
8270 Højbjerg, Aarhus
Denmark

+45 6017 8031
info@solarlab.dk

CVR 34720975

Case

Research Institutes of Sweden

Sammen med EON har SolarLab realiseret RISEs facadeprojekt på deres nye teststation.

SolarLab har produceret, leveret og monteret den farvestrålende, facade der dækker 550m2 af RISE Research Institutes of Swedens ny opførte EMC-testkammer. Den aktive facade bidrager årligt med ca. 50 000 kWh. Bygningen på 2600 m2, er et afskærmet og kontrolleret miljø, og skal bruges til at funktionsteste forskellige køretøjers elektronik og funktioner under alle tænkelige forhold. Bygningen indvies den 10. Januar 2018.

Installed power: 82 kWp

Location: Borås, Sweden

Building owner:
Research Instidutes of Sweden

As subcontractor to EON Energilosningar, SolarLab has developed, produced and installed this facade at a test facility in Borås