SolarLab
Kvædevej 4
8270 Højbjerg, Aarhus
Denmark

+45 6017 8031
info@solarlab.dk

CVR 34720975

Produkter
Skræddersyende, energiproducerende facader med integrerede solceller

Ventileret facadebeklædning - solcellefacade

Solcellefacade, som helt erstatter en anden beklædning, og er et ægte ”Bygningsintegreret solcellesystem” (BIPV). Solcellefacaden er den udvendig beklædning og fungerer som bygningens vejrbestandige regnskærm.

Facadesystemet fremstilles og leveres skræddersyet specifikt til enhver facade, og er velegnet som regnskærm både på nybyggeri, og som ny yderklædning udenpå facadeisolering ved energirenovering af ældre ejendomme.

Panelerne kan fremstilles i alle mulige størrelser. På syd-, øst- og vest facader, som modtager rimelige mængder indstråling fra solen, beklædes med panelplader med integrerede solceller, mens øvrige facader kan dækkes af identiske paneler, dog uden solceller.

Facadesystemet fremstilles og leveres skræddersyet specifikt til alle typer af facader, og er velegnet som regnskærm både på nybyggeri – som ny yderklædning udenpå facadeisolering – samt ved energirenovering af ældre ejendomme.

Ved danske forhold har solcellefacader en energimæssig tilbagebetalingstid på 2-3 år. I løbet af dens forventede levetid, vil facaden tjene den energi som medgår til dens fremstilling ind mere end 10 gange. Hertil skal den sparede CO2-belastning fra produktion af tegl eller andre alternative byggematerialer, som solcellefacaden erstatter, lægges til i regnskabet.

Facadebeklædning med integrerede solceller – er en energiproducerende regnskærm der kan tilpasses enhver bygnings arkitektur. En arkitektonisk, æstetisk attraktivt facadebeklædning, der leveres som komplet byggesystem i aftalt dimension, form og farve. Byggematerialet producerer vi i Europa.

Facadepaneler med solceller er grundlæggende opbygget og fremstillet på samme måde som andre solcellemoduler. Kun typen af frontglasset og rammesystemet er udviklet specielt til det enkelte projekt.

Projektering og rådgivning

En baggrund som producent af solcellemoduler på egen fabrik i Nord Sverige, har givet os et indgående kendskab til teknologiens muligheder, markeds udfordringer og solcelleproduktets anvendelse. Erfaringer og viden som vi har taget med når vi i dag udvikler og producerer facadeløsninger der producerer energi.

Vi kan operere både som EPC contrakter eller som leverandør af facaden alene
SolarLab arbejder sammen med bygherre og dennes rådgivere, eller er med kun som leverandør af facaden.

De fleste opgaver løses i tæt samarbejde med arkitekten – hvor vi samarbejder om at præsentere en bygbar, flot facadeløsning – hvor SolarLab bidrager med input der gør arkitektens vision om til en energiproducerende, effektiv og bygbar facadebeklædning.

SolarLab tilbyder projektering og rådgivning, så som energiberegning og dimensionering af anlægget. SolarLab udfører også renovering af større tagmonterede anlæg.

Professionel montage af solcellefacader

SolarLab kan tilbyde at montere de energiproducerende facader – vore kunder kan også montere disse selv afhængig om vor kunde er en bygherre eller en facadeleverandør.

Se vores referencer